Stichting Bronzen Beelden Venlo gaat beeld Geer van der Veer realiseren

Geer van der Veer, initiator en voorzitter van de Stichting Bronzen Beelden Venlo is ons helaas op 3 november 2019 plotseling ontvallen. Met zijn opvallend gekleurde kleding, uitbundige hoeden, driekwart-broeken en grote, a-symmetrische bakkebaarden was hij een opvallende verschijning, die regelmatig fietsend te zien was in de binnenstad. Groot was dan ook de schok toen het bericht van zijn overlijden bekend werd. Met hem verloor de Stichting Bronzen Beelden Venlo niet alleen haar bevlogen voorzitter, maar ook een innemende en sympathieke vriend!

Juist omdat hij zich zo inzette voor de realisatie van de bronzen beelden in ‘zijn’ Jodenstraat, door hemzelf liefdevol “ùt baelde-sträötje van Venlo” genoemd èn omdat hij door zijn inzet voor de stad en de vastelaovend een bekende Venlonaar was die ook zijn sporen op maatschappelijk en cultureel gebied dik heeft verdiend, heeft het bestuur van de Stichting Bronzen Beelden Venlo besloten om een crowdfunding-actie op te zetten om ook voor Geer een beeld te realiseren.

Om een beeld te maken is € 10.000,= nodig. Speciaal voor het beeld van Geer is een apart rekeningnummer geopend. De hierop gestorte gelden zullen dan ook gebruikt worden om het beeld voor Geer te laten maken.

Het rekeningnummer voor het beeld van Geer is NL55 SNSB 0945 5284 93

De Stichting Bronzen Beelden Venlo hoopt dat vele Venlonaren dit initiatief zullen steunen, zodat het beeld van Geer ook na zijn dood behouden blijft voor de stad Venlo!